Over ons

CorpoConnect Limburg (CCL) is een door Limburgse woningcorporaties ingestelde projectorganisatie met een tweeledige opdracht:

  • Innovatie aanjagen en verbreding en verdieping brengen in actuele kennisdomeinen.
  • Via intersectoraal en interprovinciaal overleg multidisciplinaire verbindingen leggen met de buitenwereld.

Projectteam

Projectleider

Projectmedewerker

Adviseur Leren en Ontwikkelen