Vitaliteit bij Wonen Zuid:

what’s in it for me?

 Wonen Zuid is in 2015 gestart met een vitaliteitsproject voor alle medewerkers. Waarom heeft Wonen Zuid dit gedaan en wat houdt dit in?

Organisaties zijn doorlopend in beweging en van de medewerkers wordt een grote mate van veranderbereidheid gevraagd. De een ziet dat als een uitdaging en de ander als een grote hindernis. Eén van de concreet merkbare gevolgen binnen onze organisatie was een stijgend verzuimpercentage. Tijd om meer aandacht te geven aan vitaliteit!

Wat is vitaliteit en wat houdt het project bij Wonen Zuid in?

Vitaliteit is het vermogen van een individu om zich aan te passen en de eigen regie te voeren bij fysieke, sociale en emotionele uitdagingen in het leven. Vitaliteit is dus van de mens zelf. Bij organisatievitaliteit gaat het altijd om de combinatie van een vitale organisatie en vitale mensen.

Dit project is gericht op het vergroten van de mensvitaliteit.

Samen met een extern bureau hebben we een ‘Vitaliteitsroute’ doorlopen. De kern van de aanpak was gericht op het ondersteunen van de medewerkers vanuit hun persoonlijke autonomie, binnen vier gebieden van vitaliteit:

Afbeelding1

De vraag was: Wat is je huidige situatie en wat zou je streven zijn? Dat gebeurde door middel van een route van ludieke en bewustwordingsactiviteiten.

De vitaliteitsshow

Alle medewerkers (159) werden uitgenodigd voor De Grote Vitaliteitsshow, waarmee het thema een gezamenlijke spin off kreeg. Acteurs maakten vitaliteit in al zijn aspecten zichtbaar. Dit gebeurde op cabareteske wijze: luchtig, ludiek, maar ook indringend.

Vitaliteitsdoelensessies

Na de show volgde de vitaliteitsdoelensessies (workshops van 5 uur met maximaal 12 personen per groep), waarin iedereen voor zichzelf zijn vitaliteitsambitie bepaalde.

  • waar gaat vitaliteit precies over?
  • hoe zit het met mijn vitaliteit?
  • en welke manieren passen bij mij?

Deelname aan de vitaliteitsdoelensessies was vrijwillig. 42% van de medewerkers heeft deelgenomen.

Vitaliteitscoachgesprekken

Wie nog geen duidelijke antwoorden had op bovenstaande vragen, kon zich aanmelden voor een individueel gesprek van 1,5 uur met een vitaliteitscoach. Doel was om helder te krijgen hoe je acties voor je eigen vitaliteitsontwikkeling kunt realiseren. 18% van de medewerkers heeft hieraan deelgenomen.

Voor meer informatie over de Vitaliteitsroute: zie www.estafette.nl

Vervolg

Om het bewustzijn over ieders vitaliteit te vergroten, zijn voortdurend prikkels nodig. Op dit moment (december 2016) onderzoeken we dan ook de mogelijkheden van een vervolgprogramma. Wil je meer weten, neem dan contact op met Pascal Lemmens.