Leren van elkaar

Op 10 januari was ik te gast bij woningcorporatie “Heem Wonen” in Kerkrade en mocht ik een dag meelopen met Marjo Vankan, de bestuurder.

Overeenkomsten

In het kennismakingsgesprek werd al snel duidelijk dat er een heleboel overeenkomsten zijn tussen woningcorporatie “Heem Wonen” en de Belastingdienst; vraagstukken op het gebied van organisatieverandering, multi-disciplinaire problematiek, incasso en agressie en geweld zijn aan de orde van de dag. Voor mij was het ontzettend boeiend om te zien hoe een organisatie, die ogenschijnlijk niet op mijn eigen organisatie lijkt, deze problematiek aanpakt.

Inspiratie

Ook het verhaal van Mohamed Acharki, bestuurder van Woningcorporatie Zayaz, over het waarom én de wijze waarop hij de verandering bij zijn eigen organisatie heeft ingezet, heeft me erg geïnspireerd en me aan het denken gezet over de manier waarop ik de komende tijd aan de slag ga met de veranderingen binnen mijn eigen organisatie. Sleutelwoorden bij deze aanpak zullen wat mij betreft zijn: zingeving en je veilig voelen.

Als afsluiting van de dag mocht ik een vergadering van de commissie Vastgoed bijwonen. In deze vergadering werd me duidelijk dat “Heem Wonen” zich met veel meer zaken bezighoudt dan alleen het bouwen van goede sociale huurwoningen. Ook aspecten als milieu, duurzaamheid en welzijn van bewoners staan hoog op de agenda.

Dank dat ik te gast mocht zijn binnen jullie organisatie! Ik kijk terug op een interessante, leerzame maar vooral ook leuke dag!

Met vriendelijke groet.

Carola Soethoudt
regiodirecteur MKB Maastricht
Belastingdienst