Dominique Urlings – Zaam Wonen

Ik ben Dominique Urlings (34 jaar) en werk als bestuursadviseur bij Zaam Wonen. Samen met mijn vrouw heb ik een zoontje en wonen wij in het rustige dorp Einighausen.

Ik en mijn loopbaan

Na mijn studie Facility Management aan de Zuyd Hogeschool in Heerlen ben ik gestart als ‘medewerker technisch beheer en beleidsondersteuning’ bij Woningbeheer Born-Grevenbicht. Hier heb ik de eerste jaren gewerkt aan bijna alle facetten die bij een corporatie aan bod komen. Vanuit dit breder perspectief heb ik de mogelijkheid gekregen om me meer te ontwikkelen op tactisch en strategisch niveau als ‘bestuurs- en beleidsadviseur’. Ik vervulde een rol als klankbord naar het MT, de bestuurder en de Raad van Toezicht. Naast de focus op onderwerpen als strategisch voorraadbeleid, huurbeleid en Arbo-gerelateerde zaken was ik (mede)verantwoordelijk voor ons ondernemingsplan en de vertaling hiervan richting onze organisatie. Mijn opgebouwde kennis heeft ervoor gezorgd dat ik de vertaling richting operationeel niveau goed kan maken met bijzondere aandacht voor de medewerkers (o.a. competenties en ontwikkeling) en organisatiedruk.

De jaren hierna kwam er meer focus te liggen op samenwerking en volgde een fusie met Maaskant Wonen, waaruit Zaam Wonen in 2018 is ontstaan. Gedurende het fusietraject heb ik het secretariaat verzorgd en me specifiek gericht op de governance onderdelen die nodig zijn voor een succesvolle goedkeuring door de AW en op de basis voor de governance structuur bij Zaam Wonen. De laatste jaren verzorg ik de corporate communicatie, ben ik verantwoordelijk voor governance (incl. AVG) en Arbo-gerelateerde zaken (Arbobeleid, RI&E, personele regelingen en duurzame inzetbaarheid). Daarnaast blijf ik mijn rol vervullen als klankbord richting het MT, de bestuurder en de Raad van Commissarissen en verzorg ik trajecten richting de Autoriteit Woningcorporaties en andere relevante instanties.

Waar ik blij van word

Ik houd van een heldere structuur waarbinnen collega’s prettig kunnen werken en het beste uit zichzelf kunnen en willen halen. Gemotiveerde collega’s zetten namelijk hun talenten vanuit hun eigen kracht in om zo bij te dragen aan de doelen van de organisatie. Leren en ontwikkelen wordt soms als spannend ervaren, terwijl het juist kan zorgen voor meer energie en plezier in het werk. Je kunt namelijk boven jezelf gaan uitstijgen, hier draag ik graag aan bij! Thuis geniet ik ervan om met familie en vrienden tijd door te brengen en mooie herinneringen op te doen.

Neem contact met mij op

E: d.urlings@zaamwonen.nl

T: 06 – 29 07 97 01