Oriëntatie Volkshuisvesting

Voor nieuwe medewerkers van de bij CorpoConnect Limburg aangesloten corporaties biedt CorpoConnect deze training aan.  Bij deze training wordt ingegaan in op historie, huidige situatie en toekomst van de corporaties en de context hiervan.

De corporatiesector is een unieke sector waar het om meer gaat dan het verhuren van woningen. De Europese regelgeving en de huidige woningmarkt beïnvloeden de sector en de werkzaamheden van corporaties verschuiven. Maar waar gaat het eigenlijk allemaal over?

Deze training brengt de deelnemers in één dag op de hoogte van de ins en outs van de sector, de regelgeving en de actuele ontwikkelingen die effect hebben op corporaties. Maar ook van de ontstaansgeschiedenis en het bestaansrecht van woningcorporaties en sociaal versus commercieel.

Doelgroep
De doelgroep van de training Oriëntatie VHV zijn corporatiemedewerkers die nog geen 2 jaar in dienst zijn en die een nadere kennismaking met de corporatiesector wensen.

Leerresultaten
Na afronding van de training Oriëntatie VHV zijn de volgende resultaten behaald.
De deelnemers:
– zijn bekend met de specifieke taak en positie van woningcorporaties
– zijn op de hoogte van de laatste (politieke) ontwikkelingen
– hebben inzicht in de regelgeving voor woningcorporaties
– zijn bekend met de branchegegevens.

Programma
– Ontstaansgeschiedenis van woningcorporaties
– Bestaansrecht van woningcorporaties
– Kader en voorwaarden waarbinnen corporaties werken
– Branche in beeld, kengetallen
– Sociaal versus commercieel (DAEB

Documentatie
Tijdens de training wordt gewerkt met een PowerPointpresentatie die na afloop als digitaal naslagwerk kan worden gebruikt. Aanvullend worden verschillende interessante artikelen digitaal aangeleverd.

Datum, tijd en locatie:

21 maart 2024 van 9.00 tot 17.00 uur 

Kosten: € 590,- incl. b.t.w.

Bij de kosten inbegrepen is een lunch, koffie, thee en water gedurende de trainingsdag.

Afmelden kan kosteloos tot drie weken van tevoren, anders worden de deelnamekosten in rekening gebracht.

De workshop heeft plaats voor 6 tot 10 deelnemers. Bij minder dan 6 deelnemers gaat de workshop niet door, dan krijg je van ons bericht.

Is deze training iets voor jou? Aarzel dan niet en schrijf je meteen hier in.