Ogen en oren in de wijk

Deze training is bedoeld voor mensen die werken binnen het vakgebied wijk- en gebiedsbeheer en die steeds meer in aanraking komen met weerstanden van huurders en ongewenst gedrag.

Een andere manier van benaderen

Huurders met moeilijk gedrag kunnen intimiderend overkomen. Met name medewerkers binnen het vakgebied wijk- en gebiedsbeheer hebben hier steeds meer mee te maken. Men weet niet wat te zeggen, hoe zichzelf te positioneren of hoe multiproblematieken te signaleren.

Ermee om leren gaan is geen kwestie van een master halen in de psychiatrie, maar een kwestie van praktijkgericht leren.

Omgaan met weerstand lukt alleen als je weet hoe je een situatie moet aanvliegen. Zo kan je escalatie voorkomen en veiligheid waarborgen.

Multiproblematieken herkennen en inzicht hebben in mogelijke oorzaken van moeilijk gedrag is waardevol, niet om zelf diagnose te stellen, maar zodat je weet hoe je, voor je eigen veiligheid, voor die van de huurder en van omwonenden, het beste kunt handelen in bepaalde situaties.

Wat leren de deelnemers?

  • Welke ontwikkelingen hebben geleid tot deze veranderende situatie in wijken en buurten.
  • Zichzelf op een veilige manier positioneren in moeilijke situaties met ongewenst gedrag.
  • Omgaan met ongewenst gedrag op het moment zelf.
  • Technieken om te de-escaleren
  • Contact maken op de juiste wijze.
  • Communicatieve vaardigheden om conflicten in de kiem te smoren.
  • Signaleren van multi-problematieken en op de goede manier doorverwijzen.
  • Inzicht in moeilijk gedrag.
  • Na afloop zijn deelnemers beter in staat om het gesprek op de juiste manier aan te gaan en een fijne (werk)/leefomgeving te creëren.
  • Belang van netwerken, kennisdelen en samenwerken.

Praktijkgericht

We maken tijdens de training gebruik van situaties, waar medewerkers in de wijk mee te dealen hebben.

Netwerken

Het belang en het creëren van een netwerk is ook een belangrijk onderdeel in deze training. Er is aandacht voor leren van elkaar en kennisdelen. We halen bij de deelnemers op, op welke onderdelen men van elkaar kan leren en waar we meer kunnen samenwerken binnen het vakgebied.

Voor wie?

Dus ben jij wijk- en gebiedsbeheerder, complexbeheerder, sociaal beheerder, huismeester, buurtbeheerder, technisch beheerder of technisch medewerker van een ketenpartner, en wil je handvaten om beter te leren observeren, signaleren en communiceren om weerstanden te voorkomen, dan is deze training geschikt voor jou.

Sylvia Op het Broek, trainer met 20 jaar werkervaring binnen de sector en Ben Kortekaas, hulpverlener binnen de psychiatrie verzorgen deze training voor jou!

De kosten voor deze workshop bedragen € 350,- per persoon. 

Je kunt dit betalen uit jouw individueel loopbaanontwikkelingsbudget (cao). We factureren het aan jouw woningcorporatie. Het wordt door jouw woningcorporatie ingehouden van jouw individueel loopbaanontwikkelingsbudget of (als dat niet toereikend is) van je salaris. Afmelden kan kosteloos tot drie weken van tevoren, anders worden de deelnamekosten bij je in rekening gebracht.

Wanneer?

24 oktober 2023 van 13.00 tot 17.00 uur

7 december 2023 van 13.00 tot 17.00 uur

De workshop heeft plaats voor 6 tot 8 deelnemers. Bij minder dan 6 deelnemers gaat de workshop niet door, dan krijg je van ons bericht. Met maximaal 8 deelnemers is het mogelijk om de training interactief te houden en kan iedereen ook zijn/haar vragen stellen.

Via deze link word je doorgeleid naar de website ‘Wat doe jij morgen?’ en kun je jouw aanmelding regelen. Als er nog geen datum staat dan kun je jezelf in de wachtkamer plaatsen.

N.B. wanneer bij het aanmelden een bepaalde datum niet meer zichtbaar is, dan is de training hoogstwaarschijnlijk vol, maak dan een keuze voor een andere datum.